Ръководство на потребителя

Създаване на временен URL за достъп до сайт.


За да създадете Instant Alias на Вашия домейн трябва:
1. Да добавите домейн yourdomain.com - ще се създаде и негов instant alias - yourdomain.com.asphostbg.net
2. Да добавите сайт с името на домейна си за да се създаде файловата структура на хостинга
3. На сайта му добавете Web Site Pointer с името на домейн Instant Alias
Когато отново влезете в Domаins трябва и домейна и неговия Alias да имат сайт с името на Вашия домейн.
4. Да добавите FTP акаунт по Ваш избор, който да използвате да качите сайта си в папката wwwroot
5. Използвайте http://yourdomain.com.asphostbg.net за да достъпите Вашия сайт
* Може да се наложи да изчакате малко, докато DNS се обновят