Ръководство на потребителя

Статистика на сайтове


Advanced Web Statistics ви позволява да преглеждате информацията, съхранена в логовете, създадени от уеб сървъра в графична, лесни за четене форма.

Преглед на Advanced Web Statistics
За да видите списъка на инсталираните статистики на сайтове, кликнете на Advanced Web Statistics в менюто на вашето начална страница.

Добавяне на нов Advanced Web Statistics
Отвори Advanced Web Statistics страницата и кликнете върху Добавяне на Advanced Web Statistics бутона. Попълнете съответните настройки. Обикновено, трябва да посочите уеб сайт и входни опции, потребител и парола. 
Натиснете бутона Добави сайт. 

Изтриване на Advanced Web Statistics
За да изтриете статистика сайт, влезте в страницата Advanced Web Statistics. Изберете статистиката на сайта, който искате да изтриете и щракнете върху името на съответния сайт.  Накрая кликнете върху бутона "изтрий".