Ръководство на потребителя

Промяна на парола


 За защита на вашата лична информация, сменяйте паролата си редовно. За да промените паролата си, следвайте следните стъпки:

Sign in to DotNetPanel. Влезте в DotNetPanel.
Open Account Home page. Отворете профил в началната страница. В десния панел щракнете върху връзката Промяна на паролата.

Change Password page will open. Промяна на паролата на страницата ще се отвори.
Type and confirm a new password for your account. Въведете и потвърдете новата парола за вашия профил. Note that your password is case sensitive. Имайте предвид, че паролата ви е чувствителна случая.
Click Change Password button. Натиснете бутона Промяна на паролата.

Even a strong password can be guessed. Дори и една силна парола може да бъде guessed. People who have enough time and computing power can eventually determine any password. Хората които разполагат с достатъчно време и изчислителната мощност може да се определи в крайна сметка всеки парола. To help protect your personal information, security experts recommend that you change your password regularly and avoid repeating the previously used passwords. За защита на вашата лична информация, сигурност експерти Препоръчваме Ви да смените паролата си редовно и да се избегне повторение на страницата използвани пароли.