Ръководство на потребителя

Мога ли да използвам опцията Backup на хостинг пространството да архивирам моите сайтове


Този файл, който създавате с Backup на хостинг пространството си съдържа:

1. Файл със структурата и настройките на Вашето хостинг пространство.
2.  Zip файл с всички папки в него, т.е. папката с името на сайта Ви, data, logs, wwwroot и всички файлове в тях.

Ние използваме 7-zip като архиватор. Ако изтеглите backup file SpaceBuckup-_HostingPlan_ddmmyyyy.dnpak, всъщност ще имате архивирано копие на сайтовете си, както и архив на настройките на Вашето хостинг пространство.

Ние архивираме Вашето хостинг пространство и бази данни ежедневно, като пазим архивите една седмица назад и на всяко първо число на месеца.