Ръководство на потребителя

Как мога да имам достъп до база данни MS SQL?


MSSQL база данни е на разположение на определен външен адрес и може да бъде достъпен от всеки клиент програма или софтуер, който използва TCP, като се приема, че имате валиден SQL вход за база данни. Тук е неизчерпателен списъка на някои от общите програми, които могат да бъдат използвани за свързване с вашата база данни: 
- SQL Server Managеment Studio
- Microsoft Enterprise Manager
- Microsoft Visual Studio 2013/2012/2008
- Microsoft Query Analyzer
- Microsoft Access
- Macromedia Dreamweaver
Една web базирана версия на WEB Data Administrator също е на разположение на адрес: http://mssql2012.asphostbg.net/ 

Достъп до базата данни:
Server=mssql2012.asphostbg.net;
Database=databaseName;
Uid=userName;
Password=password;