Ръководство на потребителя

Как да настроя сайта си да работи с Framework 4.0?


По подразбиране всеки добавен сайт е с ASP.NET 2.0, т.е работи с Framework 2.0/3.5. За да настроите сайта си да работи с Framework 4.0 влезте в Sites изберете сайта, които искате да работи с ASP.NET 4.0, изберете таба Extensions и сменете от падащото меню ASP.NET: 4.0.