Ръководство на потребителя

Какво е MySQL Бази Данни?


MySQL е популярна система за управление на бази данни с отворен код. SQL е съкращение от Structured Query Language (Структуриран език за заявки), предназначен за създаване, обработка и четене на бази данни, които представляват пакети от свързана информация, съхраняванa в таблици.
MySQL поддържа интерфейси за програмиране под множество езици - C/C++, Eiffel, Java, Perl, Python, но най-често се използва в комбинация с езика PHP. За повече информация вижте официалната страница www.php.net