Ръководство на потребителя

Добавяне на допълнителни възможности към съществуващ хостинг план


В Account Home влезте в My Ecommers/My Services и вдясно на Вашия план ще видите бутон Upgrade Service. Ще се отвори страница Service Upgrate. Там добавете нужните Ви допълнителни възможности, като изберете за колко време и начин на плащане.