Ръководство на потребителя

В коя директория да кача сайта си?


За да бъде видима Вашата уеб страница, трябва да поставяте файловете в директория wwwroot

Имате възможност да качите файловете на Вашия сайт по няколко начина:
чрез FTP клиент
чрез File manager от контролния Ви панел

Препоръчваме Ви да използвате метода за качване на файлове чрез FTP клинет, защото така ще можете да качвате множество файлове едновременно.

Забележка: При новосъздаен акаунт в директория wwwroot ще намерите файл Default.aspx с логото на ASPhostBG. Този файл се генерира автоматично от системата при активиране на акаунт.