Въпроси и отговори

SSL Сертификати и httpsСамоподписан сертификат (self-signed certificate)
Тъй като зареждането на сайт, защитен със самоподписан сертификат, който само криптира връзката без да удостоверява нищо друго, е свързано с предупреждение от браузъра – този тип сертификати не би трябвало да се използват освен за тестове.

Let's Encript  сертификат
Let's Encript  сертификатите удостоверяват само домейните – това е най-ниското ниво на удостоверяване и този тип сертификати се препоръчват само за защита на лични сайтове, блогове. Най-често се използват за чисто информативни сайтове, които не боравят с личните данни на потребителите.

Ако защитите електронен магазин с такъв SSL сертификат и клиент на сайта кликне на катинарчето, той няма да види никаква информация за Вашия бизнес. Ако клиентът се поинтересува за самия сертификат и установи, че е безплатен – това би могло да навреди на Вашата онлайн репутация.

SSL сертификат, издаден от Сертифициращ орган (CA)
SSL сертификатът, подписан и издаден от Сертифициращ орган (Certificate Authority, CA), е обичайната практика за електронната търговия. Изборът на сертификат от по-висок клас, допълнително увеличава доверието към бизнес сайта/магазина.

За всички бизнес сайтове и електронни магазини, сайтове с широка клиентска база или стремящи се към достъп до широка аудитория, вариантът е професионален SSL сертификат върху Статично IP – това само би помогнало за Вашата онлайн репутация.