Въпроси и отговори

Microsoft Outlook Express - Имейл настройки


Ако още нямате имейл акаунт, можете да създадете през контролния панел. Стартирайте MS Outlook Express и изберете Tools >> Accounts...
В прозореца "Internet Accounts" изберете Mail и след това натиснете бутон Add и изберете Mail ...
Въведете името си и натиснете Next.

В полето "E-mail address" въведете вашият пълен имейл адрес и натиснете бутон Next.
За тип на сървъра изберете POP3 или IMAP и въведете mail.yourdomain.com за POP3/IMAP и SMTP сървър. Натиснете Next.
В полето "Account Name" Въведете вашият имейл адрес.
В полето "User name" - вашият пълен имейл адрес
В полето "Password" - избрана парола
В полето "Incomimg mail server" - mail.yourdomain.com
В полето "Outgoing mail server" - mail.yourdomain.com

ВАЖНО: Трябва да се настрои и имейл сървъра, направете следното: Tools >> Accounts... В прозорец "Internet Account" изберете вашият и-мейл акаунт (в примера е използван yourdomain.com). Натиснете бутон Properties. Натиснете табулатор "Outgoing Server" и изберете "My Outgoing server (SMTP) requires authentication".

Оставете поле "SPA" изключено.
След това вашата парола и натиснете бутон Next.
Натиснете Finish.

Вашият нов имейл акаунт ще се появи в ляво. Натиснете бутон Close, за да приключите добавянето на имейл акаунти.

Използвани портове:
POP3 Port: 110 (no SSL)
IMAP port: 143 (no SSL)
SMTP port: 25 (no SSL)
Алтернативния SMTP порт на майл сървъра е 587


Използване на SSL

Препоръчваме изполването на SSL портовете:

SMTP port: 465 (SSL)
POP3 Port: 995 (SSL)
IMAP port: 993 (SSL)

В полето "Incomimg mail server" - mail.asphostbg.net
В полето "Outgoing mail server" - mail.asphostbg.net
Така ще изполвате SSL Certificate за mail.asphostbg.net - https://mail.asphostbg.net
Всички останали настройки са същите като горните


WEB mail

Можете да изполвате Secure Web Mail - https://mail.asphostbg.net