Въпроси и отговори

Трябва ли задължително на VisualStudio.NET да се пишат и се разгръщат. NET приложения?


Докато VisualStudio.NET предлага богат дизайн на средата, не е задължителен за проектиране, или разполагането на .NET уеб приложения. Възможно е да пишете ASP.NET код в любимия си редактор, и да разгръщате страниците си в ASP.NET уеб сайт чрез FTP, Frontpage, Dreamweaver и др.