Въпроси и отговори

Резервно копие на хостинг пространството


За да направите резервно копие на потребителя пространство, следвайте следните стъпки:

Open Space Home page. Отворено пространство началната страница. In the right pane, click Backup link. В десния панел щракнете върху линка за резервно копиране.

Backup Hosting Space page will open. Backup хостинг пространство страница ще се отвори.

In the Backup File Name , type the name of the file to store backup data. В Backup Име на файла, въведете името на файла да съхранява резервно копие на данните.
In the Folder box, type or browse path to the folder where backup file will be located. В папката полето, тип или разглеждането на пътя до папката, където резервен файл ще се намира.
Click Backup button. Щракнете върху бутона Backup. Backup progress screen will open. Backup напредъка на екрана ще се отвори.

Click Close button after backup process finished. Щракнете върху бутона Затвори след като резервна процесът завърши.