Въпроси и отговори

Поддържате ли ASP.NET 2.0/3.5 и 4.6, както и .NET Core?


Да, в Контролния си панел можете да избирате между Framework 2.0 и 3.5 и Framework 4.0, 4.6
а за .NET Core версията проверявайте за последната инсталирана версия на първа страница