Въпроси и отговори

Къде мога да видя настройките на сайта, базите данни, имейлите и т.н. в моето хостинг пространство


За да видите настройките на хостинг пространството Ви влезте в Контролния панел - https://cp.asphostbg.net и идете на Account menu/Spaces, в следващия прозорец кликнете върху името на хостинг плана, за който искате информация.
В следващия прозорец ще видите квотата на плана, а отдясно има меню - кликнете върху View Space Summary.
Там ще видите цялата информация на хостинг плана Ви, лимити, Name Servers, sites, FTP users, Mail, Databases.