Въпроси и отговори

Как се изчислява реализирания трафик?


Реализираният трафик се изчислява автоматично от контролния панел и се отчита от първата до последната дата на всеки календарен месец, независимо от датата на активиране на акаунта. В контролния панел всеки потребител може да следи колко трафик е изразходвал. При достигане на 80% от лимита на трафика, от контролния панел автоматично се изпращат съобщения, че лимитът на трафика наближава своя край.

Ако даден сайт превиши своя лимит от трафик, контролният панел автоматично го спира.