Въпроси и отговори

Как мога да проверявам пощата си след като съм създал e-mail акаунт?


След като сте създал e-mail акаунт, пощата получена на него можете да проверявате чрез e-mail клиент инсталиран на Вашият компютър или чрез webmail, какъвто ASPhostBG.net предоставя на всички свои клиенти. 

 
1. Проверка на поща чрез e-mail клиент 
За да проверявате пощата си чрез e-mail клиентска програма, е необходимо да имате инсталирана такава на Вашият компютър. Популярни e-mail клиентски програми са Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird и др. Първите два mail клиента са продукт на корпорацията Microsoft, като първият е неизменна част от MS Office пакета, а Outlook Express се инсталира стандартно с операционната система Microsoft Windows. Mozilla Thunderbird e open source e-mail клиентска програма и може да бъде свалена и ползвана напълно безплатно от всеки желаещ. Въпреки, че програмата е безплатна и е open source Mozilla Thunderbird е една много удобна и надеждна e-mail клиентска програма, която гарантира добра сигурност и защита на пощата и по нищо не отстъпва на своите платени алтернативи.  

2. Проверка на поща чрез web mail 
Другата възможност, която ASPhostBG.net предоставя на всички потребители на хостинг услугите на компанията, е проверка на пощата чрез web mail. Web мейл може да се използва в случаи, когато потребител желае да провери пощата от компютър, на който няма инсталиран или конфигуриран e-mail клиент и който ще се ползва еднократно за проверката (примерно в Интернет клуб), като по този начин потребителят си спестява инсталацията и конфигурацията на e-mail клиент. 
За да проверите пощата си през web mail, въведете в прозореца на Интернет браузър http://mail.ime-na-domain.com където ime-na-domain.com е името на основният домейн, асоцииран с Вашият хостинг акаунт. Ще се появи подканващ прозорец за въвеждане на e-mail акаунт (ime@ime-na-domein.com) и парола. E-mail акаунта (адреса) трябва да се въведе целият (ime@ime-na-domain.com). След като влезете в web mail, пред Вас ще се покаже съдържанието на пощенската Ви кутия. 

 Secure Web Mail - https://mail.asphostbg.net SSL 
Certificate за mail.asphostbg.net - https://mail.asphostbg.net