Въпроси и отговори

Как мога да прехвърля MS SQL базата си данни от своя компютър или от друга хостинг компания


Има няколко начина на прехвърляне на MS SQL база данни от едно място на друго, като най-лесния начин е като използвате Microsoft SQL Server Database Publishing Wizard.

Можете да го изтеглите безплатно оттук http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=56E5B1C5-BF17
-42E0-A410-371A838E570A&displaylang=en

С него се свързвате с базата данни и създавате скрипт на базата с всички таблици, процедури, ключове и данни, като се записва във файл с разширение .sql. Стартирате този файл с SQL Management Studio в новата база, която сте създали в Контролния панел, като промените името и схемата в Скрипта с новосъздадените. Стартирате скрипта и той създава всичко в новата Ви база данни.

Друга възможност е да използвате Backup  и Restore на базата данни.
Избирате Databases - SQL SERVER, кликвате върху бутона Create Database и създавате празна база данни, след това от бутона Create User - създавате и потребител към базата. Сваляте архива от другата компания в локалния PC. В детайлите на новосъздадената база данни кликвате на Maintenance Tools и бутон Restore - избирате .bak файла от вашия компютър, който да бъде възстановен на хостинг сървъра.
* Ако файла е голям можете първо да го качите през FTP във Вашето хостинг пространство и тогава да ресторнете базата си в Контролния панел.

Другите възможности са свързани с импорт или експорт на таблици в SQL Management Studio, което частично създава таблиците, но без ключовете и данните. Възможно е да се създава скрипт на таблиците и процедурите, но без данните.