Въпроси и отговори

Как да управлявам MySQL базите данни?


След като базата данни е създадена можете да променяте паролата с която е защитена, да я триете и да я администрирате през phpMyAdmin или използвайте http://phpmyadmin.asphostbg.com/