Въпроси и отговори

Как да настроя WEB Mail да изпраща на кирилица?


Влизате в WEB Mail използвайки mail.yourdomain.com, като въведете своя имейл и парола. Влизате в Settings/Account Settings/Compose и избирате в полето Text Encoding - Cirillic(KOI8-U) и запазвате промяната.

Вашият емайл ще изпраща имейли с кирилица.