Въпроси и отговори

Как да настроя моя FTP потребител да се свърже по сигурен начин


Не поддържаме SFTP, но можете да ползвате Reqire explicit FTP over TLS 
като използвате сертификата на Вашия сайт или на asphostbg.com или asphostbg.net.

Настройки за FileZilla:

Protocol: FTP - File Transfer Protocol
Host asphostbg.com
Encryption: Reqire explicit FTP over TLS
Logon Type: Normal
User: your FTP user
Password: Your FTP user password