Въпроси и отговори

Как да изпращам email от кода на страницата


Вашият майл сървър е защитен и изисква автентикация за да можете да изпращате имейли. 
Той е от вида mail.yourdomain.com. Порта е 25.
Задължително условие е този имейл от който ще изпращате да съществува във Вашия мейл сървър. Направено е с цел защита му от нежелано изпращане на СПАМ от други, чужди домейна и програми.

Пример

Web.config

<system.net>
<mailSettings>
<smtp>
<network
host="mail.yourdomain.com"
port="25"
userName="yourmail@yourdomain.com"
password="password" />
</smtp>
</mailSettings>
</system.net>

За SSL трябва да използвате mail.asphostbg.net, защото само там има сертификат и порт 465
За изпращане на имейли задължително трябва да използвате имейл от същия домейн


Code
dim FromAddress As String ="name@yourdomain.com
dim ToAddress As String ="name@anydomain.com

'Create the MailMessage instance
Dim MyMailMessage As New System.Net.
Mail.MailMessage(FromAddress, ToAddress)


' Assign the MailMessage's properties
MyMailMessage.Subject = Subject.Text
MyMailMessage.Body = Body.Text
MyMailMessage.IsBodyHtml = False

' Create the SmtpClient object
Dim smtp As New System.Net.Mail.SmtpClient


' Send the MailMessage (will use the Web.config settings)
smtp.Send(MyMailMessage)