Въпроси и отговори

Какъв е най-бързия начин за достъп до webmail


Напишете в броузера си:
mail.yourdomain.com
След отварянето на логин формата:
Изберете език, на който да се вижда WEB мейла.
В полетата въведете имейла, който ще проверявате и парола.
След натискане на бутона ще влезете в web пощенската си кутия.