Въпроси и отговори

Какво представлява системата


     Компютърна система за продажба на стоки в един или няколко магазина в един или няколко града или страни. Чрез баркод четци продажбите стават лесно, бързо и точно, като това се следи в реално време. В компютъра няма данни в момента на продажбата те се изпращат в база данни в интернет.
     Продажбите могат да се извършват и без баркод четец. 
     Предвидено е програмата да работи и когато няма връзка с интернет и при възстановяването й данните отново се прехвърлят. Програмата поддържа отпечатване на касови бележки с различни видиве фискални и нефискални принтери.


1.     Приложението за продажби представлява инсталирана програма на компютъра в магазина свързан с интернет. Чрез нея се осъществяват продажбите, регистрирани с баркод четец. Едновременно с въвеждане на баркода на стоките се въвеждат клубни карти и заявления за тях, купони за отстъпка, ваучери, служебни карти за отчитане на работното време.

    Данните се прехвърлят веднага в интернет бази данни и не остават в компютъра. Предвидено е работата на програмата и в режим OffLine, при положение че връзката с интернет прекъсне. Процеса на продажба на стоки продължава, но данните се прехвърлят след възстановяване на връзката.

2.     В интернет на адрес www.cp.webmagazini.com ще видите Вашите продажби, стокови разписки, клиенти и други online.

    Администрирането и контролирането на данните се извършва от WEB сайт, достъпен от всяка точка с интернет, с различни нива на достъп. През него се следят в реално време на продажбите в магазините и наличностите в тях, зареждането с нови стоки, ревизиите, зарежданията от склад или прехвърляне на стоки от друг магазин.
    Администраторската част съдържа гъвкава система за различни видове промоции и отстъпки - промоция за деня, талони за отстъпка, ваучери за подарък, клиентска отстъпка, Email и SMS отстъпки и др. Те могат да важат както за всички магазини, така и само за един.
     Всяка страница е придружени за по-голяма прегледност със статистически графики, показващи избраните чрез различни филтри данни. Съдържа система за отчитане на парите от оборота и работното време на всеки от служителите. 
     Можете да добавяте, премахвате или променяте данните и достъпа на Вашите служители до приложението в магазина или до администраторския сайт. Достъпът до тях е чрез име на фирма, потребителско име и парола - за най-добра защита на информацията.

     Чрез клиентската система с клубни карти се води отчетност на всеки купувач.

3.     Настройката на системата - Брой магазини, служители, номенклатура може да настройвате от приложението, на което сте се регистрирали - www.webmagazini.com - там също се отчитат Вашите плащания към нас и Вашите фактури. Там има достъп само собственика на магазините с регистрираните пpеди това Email и парола.

Свойства на програмата:

  1. Продажба с фискален принтер и издаване на касова бележка
  2. Продажба чрез баркод четец за по-бързо обслужване на клиенти и ревизии
  3. Използване на клиентски карти за натрупване на отстъпки за постоянни клиенти
  4. Разични видове отстъпки подавани централизирано от супервайзора за всеки магазин отделно или заедно
  5. Отчитане на работното време със служебни карти автоматично
  6. Отчитане на оборотите
  7. Използване на ваучери за подарък
  8. Разпределяне на задачи за определен магазин или служител.
  9. В компютъра в магазина няма данни за продажбите и оборотите
  10. Работа в OffLine режим