Въпроси и отговори

Какво представляват и начин на действие на билетите за поддръжка


По принцип за всеки проблем или действие се издава номер на билет и докато не се реши проблема, той стои при нас като отворен. Всеки от нас описва какво е направил по него, така че следващия на смяна да продължи.
В зависимост от сложността на проблема, но максимум до 2 часа от получаването му сме длъжни да отговорим. След решаването на проблема и при положение, че вие не сте го активирали отново, до 3 дни той се автоматично се закрива, за което получавате имейл.