Въпроси и отговори

Какво е ASP.NET


В АСПхостБГ сме специализирани в хостинг на Microsoft ASP.NET. ASP.NET е сървърна рамка за уеб приложения, създадена за уеб разработка за създаване на динамични уеб страници. За първи път е пусната през януари 2002 г. с версия 1.0 на .NET Framework и е наследник на технологията Active Server Pages (Microsoft) на Microsoft. Създаден около Microsoft .NET Framework, ASP.NET осигурява най-добрата възможна среда за изграждане и изпълнение на динамични приложения. 
Ние поддържаме ASP.NET технологии като ASP.NET MVC, Razor View Engine, Silverlight, ASP.NET AJAX, LINQ, WCF RIA Services и Web Deploy.