Въпроси и отговори

Какви са ограниченията в дисковото пространство заето от пощенските кутии ?


Тъй като дисковото пространство e отделено за всяка пощенска кутия, потребителят е ограничен от размера им посочен в ценовата листа. На практика потребителят винаги може да настрои нужното му пространство за всяка пощенска кутия.