Въпроси и отговори

Какви са вашите DNS сървъри?


Точните настройки ще получите с първоначалния email, след откриване на хостинг акаунт. 

Нашите Name Servers са:

ns1.asphostbg.net.   ['95.158.143.1']  
ns2.asphostbg.net.   ['95.158.142.2']  
ns3.asphostbg.net.   ['95.158.143.3'] 
ns4.asphostbg.net.   ['95.158.142.4'] 
ns5.asphostbg.net.   ['95.158.143.5']

Точните NS можете да ги видите във Вашия Контролен панел в View Space Summary на Вашия план.