Въпроси и отговори

Какви начини имам за достъп до база данни MS SQL 2008?


MSSQL 2008 база данни е на разположение на определен външен адрес и може да бъде достъпен от всяка клиент програма или софтуер, който използва TCP, като се приема, че имате валиден SQL вход за база данни. 
- SQL Server Managеment Studio
- Microsoft Enterprise Manager
- Microsoft Visual Studio 2008/2010
- Microsoft Query Analyzer
- Microsoft Access
- Macromedia Dreamweaver 

Достъп до базата данни на MS SQL server 2008:
Server=mssql2.asphostbg.net;
Database=databaseName;
Uid=userName;
Password=password;