Въпроси и отговори

Излиза ми тази грешка - This operation requires IIS integrated pipeline


Влезте в Контролния панел и идете на детайлите на сайта си. Изберете таба Extensions и там ще можете да смените Framework и/или да смените пула си на ntegrated pipeline mod