Въпроси и отговори

В коя директория да кача сайта си?


За да бъде видима Вашата уеб страница, трябва да поставяте файловете в директирия wwwroot.
Тя се създава като създадете сайт в Контролния панел като подпапка на папка с името на сайта.

Имате възможност да качите файловете на Вашия сайт по няколко начина:
чрез FTP клиент
чрез File manager от контролния Ви панел

Препоръчваме Ви да използвате метода за качване на файлове чрез FTP клинет, защото така ще можете да качвате множество файлове едновременно.