Въпроси и отговори

Въз основата на какво се издава един SSL сертификат?


Всички SSL сертификати, се издава въз основата на името или името на фирмата и адреса на клиента, поръчал сертификата.

SSL сертификата, се издава и въз основата на домейн и IP адрес, на който се намира уебсайта, което означава, че този сертификат е валиден само и единствено за този домейн и IP адрес.

Поради тази причина, собствения IP адрес при споделен хостинг е задължителен.

Ако се наложи смяна на домейнът или хостинг доставчика, е нужно преиздаване на сертификата.