Новини

27.2.2009 г. Използване на WEB mail във всички ностинг планове


Всички наши клиенти могат да използват WEB базираната електронна поща. За да влезете използвайте mail.yourdomain.com за достъп до своите пощи.
Предоставя всички възможности за електронна поща - имейли, календар, контакти, задачи, бележки, RSS, препращане, автоотговори, сигнатури. Доклади за използваното място, трафик, грешки, spam. Добавяне на различни филтри и профили за известяване. Настройки на имейла.
WEB mail се предлага на различни езици - български, английски, немски и руски.

* Може да се използва и http://mail.asphostbg.net/