Новини

27.02.2021 г. Инсталиране на .NET core 3.1.13


Инсталиране на .NET core 3.1.13 - Това е последната версия на .NET core