Новини

25.9.2009 г Предвиден Upgrade на DotNet Control panel 26.09.2008 г. от 06.00 до 08.00


Всички услуги на Контролния панел ще бъдат недостъпни за кратки периоди от време между 6 и 8 часа на 26.09.2008 г.