Новини

20.06.2021 г. Инсталиране на .NET 5.0.6


Инсталиране на .NET 5.0.6 на сървърите ни.