Новини

18.6.2009 г. Инсталиран provider Oracle Client 10.2.0.1.0 for .NET


Инсталиран provider Oracle Client 10.2.0.1.0 for .NET. Използвайте този клиент за достъп до Oracle бази данни. За подробности изпартете тикет до поддръжката, имейл на support@asphostbg.net или OnLine chat