Новини

18.11.2022 г. Инсталиране на .NET 6.0.11


Инсталиране на .NET 6.0.11 на сървърите ни.Пакетът включва .NET среда за изпълнение, среда за изпълнение на ASP.NET Core и е добавен ASP.NET Core IIS модул.