Новини

18.1.2011 г. Промяна името на фирмата, която поддържа хостинг услугата


След 18 януари има промяна името на фирмата в Търговския регистър на АСПХОСТБГ ООД. Всички останали атрибути /Булстат, адрес, МОЛ/ остават същите:
АСПХОСТБГ ООД
Адрес: Русе, ул. Цар Асен 26, вх.2
Булстатт: 200204211
МОЛ: Карамфил Сарафов