Новини

15.04.2021 г. Спиране на мейл и MySQL сървър


15.04.2021 г. 15:10 ч. Проблем с мейл сървъра - Всички имейли не работят.
Проблем с MySQL - някои бази данни на MySQL не работят.
Засега работим по проблема, ще пишем отново, като имаме решение.

Допълнение:
15.04.2021 г. 22:10 ч. Мейл сървърът е възстановен от бекап и работи. 
Евентуално ще има върнати имейли от 15:10 до 22:10 часа.

Допълнение:
16.04.2021 г. 08:00 ч. Възстановена връзката с MySQL и  базите са възстановени без загуба на данни.