Новини

14.12.2009 г. Инсталиран ASP.NET MVC 1,0


Нашата ASP.NET хостинг платформа е вече съвместима с  ASP.NET MVC 1,0.
Microsoft се добави Модел-View-Controller основан на Framework за ASP.NET. Това позволява на разработчиците да изградят уеб приложения като съчетание от три различни роли, а именно Model, View and Controller.
Подробности: http://www.asp.net/mvc/