Новини

13.9.2011 г. IIS Management - дистанционен достъп до IIS


Възможност за управление на IIS на сайта Ви дистанционно през локалното IIS

За да включите тази възможност логнете се в Контролния панел http://dnp.asphostbg.net, кликнете на Web - Web Sites - кликнете на линка на сайта Ви и в слвдвашата страница кликнете на Management tab.
Създайте потребител и парола и кликнете на бутона Enable

За да се свържете дистанционно от локалния си компютър:
Using Windows Vista, Windows 2008 or Windows 7, Open IIS 7 by going to control panel > administrative tools > Internet Information Services
*note, you can install IIS if not installed from add/remove windows features from program & features*
*windows 7 users will also need to install http://go.microsoft.com/?linkid=9655672 on the right choose x86 or x64 under download*

Дистанционно управление на IIS 7.0 чрез Internet Information Services (IIS) Manager трябва да бъдат активирани изрично. Това се е променило от IIS 6.0, където IIS Manager Remoting е чрез MMC и винаги е била разрешена. Този документ описва как да се даде възможност отдалечено управление на IIS 7.0 за Windows Server ® 2008 през IIS Manager. - http://learn.iis.net/page.aspx/158/remote-administration-for-iis-manager/