Новини

11.06.2024 г. Инсталиране на .NET 8.0.6 на сървърите ни.


Беше инсталиран ASP.NET Core Hosting Bundle, който съдържа всичко необходимо за стартиране на съществуващи уеб/сървърни приложения. Пакетът включва .NET среда за изпълнение, среда за изпълнение на ASP.NET Core, както и ASP.NET Core IIS модул.