Новини

08.03.2020 г. Инсталиране на последната версия на SiolidCP Контролния панел


Планирано инсталиране на последната версия на SiolidCP Контролния панел. Възможно е прекъсване работата на Контролния панел в часовете между 8:00 и 10:00 часа.