Новини

06.03.2021 г. Инсталиране на .NET 5.0.4


Инсталиране на .NET 5.0.4
.NET 5 е бъдещето на .NET Core и е почти цялостно пресъздаване на старата .NET Framework. Всъщност .NET 5 е първата голяма актуализация след пускането на .NET Core през 2016 г. И двете .NET Core и Framework се поддържаха паралелно, позволявайки ви да избирате между едната или другата, използвайки .NET Standard, за да направите споделени библиотеки между двете.

Нови функции на .NET 5
- успоредни инсталации
- можете да инсталирате нова версия и да не се притеснявате за счупване на съществуващи приложения
- самостоятелни приложения
- приложенията могат да вграждат .NET, така че .NET не е необходимо да е на компютъра
- не е компонент на операционната система Windows
- .NET изпраща нови версии, независимо от  операционната система

Миграцията от .NET Core към .NET 5 вероятно ще доведе до по-малко проблеми, тъй като .NET 5 е продължение на .NET Core („.NET Core v.Next“, както Microsoft го описва). Въпреки това, Microsoft ще прекрати дългосрочната поддръжка за най-новата версия на Core (3.1.13) около декември 2022 г., така че все пак трябва да започнете поне да планирате миграцията си.