Новини

04.06.2022 г. .NET 6.0 Актуализация 14 юни 2022 г..NET 6.0 Актуализация 14 юни 2022 г. (KB5015429)

.NET 6.0 е обновен с най-новата актуализация, считано от 14 юни 2022 г. Тази актуализация съдържа корекции на защитата и корекции, които не са свързани със защитата. Вижте бележките по изданието за подробности относно актуализираните пакети.

Актуализациите на обслужването на .NET 6.0 са надстройки. Най-новата актуализация на обслужването за 6.0 ще премахне предишната актуализация 6.0 при успешно инсталиране. Например когато .NET 6.0.6 е инсталирана версия на .NET 6.0.5 ще бъде премахнат от компютъра, ако присъства.