Новини

03.4.2009 г. Инсталиран Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5


Инсталиран Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5, нови асемблита, които съдържат ASP.NET and Windows Forms Chart контроли.
http://www.microsoft.com/
downloads/details.aspx?
FamilyId=130F7986-BF49-4FE5-9CA8
-910AE6EA442C&displaylang=en 
Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 предоставя богати данни за визуализиране на данни от разработчиците. Използвайки Microsoft Chart Controls, можете да създадете ASP.NET страници или Windows Forms приложения с прости, интуитивни и визуално завладяващи графики за сложни статистически и финансови анализи. Тези контроли са специално проектирани за използване с Microsoft Visual Studio 2008.
За да можете да се възползвате от новите възможности за Chart контроли инсталирайте във Вашия компютър с Visual Studio 2008 следното: http://www.microsoft.com/
downloads/details.aspx?
familyid=1D69CE13-E1E5-4315-825C
-F14D33A303E9&displaylang=en