Новини

01.6.2010 г. Добавяне на MS SQL Server 2008 бази данни към всички планове


Към всички планове са добавени MS SQL Server 2008 бази данни с интерфейс за управлението им. Възможност за Backup и Restore, Truncate Files. Достъп от SQL server Managеment Studio, MS Visual Studio и т.н.